Projecte Arbrat

El projecte de plantació del lateral de El Centre, pretén generar un espai exterior amb ombra que permeti la realització de diferents activitats, alhora que continuï mantenint el seu ús actual com a aparcament. 

La proposta comporta la plantació de 7 arbres en total, 4 Tipuana Tipu i 3 Kolereuteria Paniculata, arbres de port gran i mitja respectivament, de fulla caduca, desenvolupament horitzontal, i amb una ombra semidensa, conjuntament amb la adequació del sòl i la instal·lació d’un reg gota a gota que n’asseguri la supervivència.

En la part frontal, està prevista la plantació de 3 Jacaranda Mimosifolia, arbre de port gran i ombra lleugera, que permeti generar un espai d’ombra alhora que suavitzar l’impacte volum de formigó de la nau principal.