Jornada perspectiva de gènere

La idea d’aquest projecte neix de la necessitat de la junta de
El Centre de formar-se en llenguatge inclusiu ja que es vol millorar la nostra expressió tot fent que ningú es senti en exclusió quan generem els nostres correus electrònics, circulars o cartells informatius. 

Després de reflexionar sobre el tema, hem vist la necessitat d’anar més enllà i dur un primer contacte sobre perspectiva de gènere a la població de Llorenç del Penedès. En aquest primer contacte volem tractar temes com: el feminisme, la revisió de les masculinitats i el llenguatge inclusiu.

El nostre principal objectiu és arribar a tothom i què la població tingui l’oportunitat de formar-se i informar-se sobre el tema. Intentant cada any fer alguna activitat relacionada amb la perspectiva de gènere.

El format escollit per a dur a terme la Primera Jornada sobre Perspectiva de gènere, va ser la d’una jornada de duració d’un dia sencer (4 de Febrer del 2023 ), on es van fer diferents tallers.
Aquests tallers van ser repartits matí i tarda. Al matí un taller per a adults sobre masculinitats i criança, i tot seguit un contacontes infantil amb perspectiva de gènere. A la tarda es va fer un taller per adults sobre llenguatge inclusiu i un monòleg feminista a càrrec d’Oye Polo.

Seguirem sumant experiències i treballant aquest tema tan extens i divers, amb voluntat d’aprendre cada vegada més.

Seguirem lluitant per un món igualitari i lliure.