DISSABTE 22 DE JUNY, A LES 9 DEL VESPRE, A LA SALA GRAN DEL CENTRE,

CONCERT D’ESTIU DE LA CORAL HARMONIA:

«ENCANTATS DE LA VIDA»